Alle børnene sagde hej, undtagen Klaus – han sagde davs!