Arbejde

Chefen til den ansatte

Jeg er meget ked af, at du siger op nu. Jeg havde ellers sådan glædet
mig til at fyre dig…

Chefen til medarbejderen

– Anders, hvad laver du om søndagen?
– Ingenting.
– Det tænkte jeg nok. Så vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at det ikke
er søndag i dag.

Chefer

Hvorfor elsker chefer at gå på arbejde?
- Det er det eneste, de kan gøre 8 timer i træk uden at blive trætte.

Den nyansatte

– Har I god mad i jeres kantine?
– Ja, indtil nogen begynder at tilberede den…

Fridag

– Hvorfor blev du hjemme hele dagen i går, når jeg kun gav dig fri det halve af dagen?
– Jo, men du har jo selv sagt, at man aldrig skal gøre tingene halvt …